Tietosuojakäytännöt

CALLISTO HORSES

Rekisterinpitäjä:
Riikka Harjula
Porrasmäentie 41
32100 Ypäjä
riikka.harjula@callistohorses.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu sekä lakisääteiset velvoitteet.

Kerään tietoja myös mahdollista markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat
– yrityksemme, siis minä itse
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Callisto Horses ei luovuta saamiaan henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite tai syntymäaika)
kolmansille osapuolille